ระบบสมาชิก

 
ภาพกิจกรรม
สสจ.นราธิวาส ร่วมกิจกรรม วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ภายใต้แนวคิด
วันนี้ (9 ธ.ค.63) นายแพทย์วิเศษ สิรินทรโสภณ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส ร่วมกิจกรรมวันต่อต้านการคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ภายใต้แนวคิด "Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต" โดยมี นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานการประชุม และการประกาศเจตนารมณ์ เนื่องในวันต่อด้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย ) จังหวัดนราธิวาส ณ ห้องประชุมชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส โดยมี นายไพโรจน์ จริตงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส นายบุญพาศ รักนุ้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ปลัดจังหวัดนราธิวาส ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดนราธิวาส ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วม

ทั้งนี้เพื่อให้ทุกภาคส่วนร่วมมือกันต่อต้านคอรัปชั่นให้เกิดขึ้นในทุกหน่วยงาน ขอให้ปฏิบัติโดยยึดแนวทางของระเบียบกฎหมาย การปฏิเสธการทุจริตทุกรูปแบบ และที่สำคัญคือเราต้องสร้างจิตสำนึกของผู้รับผิดชอบแต่ละส่วนให้ร่วมกันสร้างมาตรฐานของการทำงาน โดยจะไม่มีการทุจริตคอรัปชั่น ตามเจตนารมที่ได้ประกาศไว้
หมู่ที่ 2 ตำบลตะปอเยาะ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส 96180
โทร / แฟกซ์ : 073-640-030 อีเมล : Sao.taporyok@hotmail.com
© Copyright 2010. taporyok.go.th All rights reserved. Powered by Double Click Computer