เขียนโดย Super User

อบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019และจัดทำหน้ากากฯเพื่อป้องกันตนเอง 23 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมน้ำพุเสด็จ อบต.ตะปอเยาะ

 

Comment

อ่านเพิ่มเติม: โครงการอบรม กำจัดและป้องกันโรคติดต่อ
เขียนโดย Super User

เมื่อวันที่ 17 เมษายน 253 ทางองค์การบริหารส่วนตำบลตะปอเยาะ ได้ประชุมคณะทำงานประจำศูนย์สถานที่กักกัน (Local quarantine) ในระดับตำบล ประกอบด้วย
1 นายกองค์กรปกครองส่วนตำบล

Comment

อ่านเพิ่มเติม: ประชุมคณะทำงานประจำศูนย์สถานที่กักกัน
เขียนโดย Super User

โครงการอบรมศิลปะประเพณีท้องถิ่นและภูมิปัญญาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ 2562 (กิจกรรมอบรมศิลปะการป้องกันตัวด้วยปันจักสีละ) ระหว่างวันที่ 14 -15 มีนาคม 2562 จัดโดย กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลตะปอเยาะ

Comment

อ่านเพิ่มเติม: โครงการอบรมศิลปะประเพณีท้องถิ่นและภูมิปัญญาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ 2562
เขียนโดย Super User

27 เม.ย. 62 ทางโรงพยาบาลยี่งอได้เป็นเจ้าภาพการจัดงาน วิ่ง เดิน เพื่อสมทบทุนบริจาคให้เด็กกำพร้า ทุกหน่วยงานในเขตอำเภอยี่งอได้เข้าร่วมทำกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

Comment

อ่านเพิ่มเติม: เดินวิ่งการกุศลเพื่อเด็กกำพร้า พิชิตเขายือลาแป