เขียนโดย Super User
ฮิต: 70

เมื่อวันที่ 17 เมษายน 253 ทางองค์การบริหารส่วนตำบลตะปอเยาะ ได้ประชุมคณะทำงานประจำศูนย์สถานที่กักกัน (Local quarantine) ในระดับตำบล ประกอบด้วย
1 นายกองค์กรปกครองส่วนตำบล


2 รองนายกองค์กรปกครองส่วนตำบล
3 ปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำตำบล
4 สมาชิกองค์กรปกครองส่วนตำบล
5 หัวหน้าสำนักปลัด/ผู้อำนวยการกองๆ
6 ผู้กำกับการสถานที่ตำรวจภูธรยี่งอ
7 ผู้บังคับก้องร้อยทหารพรานที่6
8 ผู้อำนวยการ รพ.สต.ตำบลตะปอเยาะ
9 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
10 ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินการ และปฎิบัติหน้าอื่นๆ