foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
องค์การบริหารส่วนตำบลตะปอเยาะ

ข้อมูลพื้นฐาน

บุคลากร

ข้อมูลสำหรับประชาชน

แผนต่างๆ/ข้อบัญญัติ/อื่น

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

เขตการปกครอง

ตำบลตะปอเยาะ มีหมู่บ้านทั้งหมด  5  หมู่บ้าน  (อยู่ในเขตขององค์การบริหารส่วนตำบลตะปอเยาะ ทั้งหมด)  ประกอบด้วย

หมู่ที่  1  บ้านตะปอเยาะ           มีนายอำเซาะ เซียนะ               ตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่  2  บ้านบูเกะบากง           มีนายมะรอนิง อัตนิ                 ตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่  3  บ้านบลูกา                มีนายสุชาติ  ดือราแม               ตำแหน่งกำนัน

หมู่ที่  4  บ้านบลูสนอ              มีนายเจ๊ะมิง  ลีมาอะ               ตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่  5  บ้านกูยิ                             มีนายมะรอเซะ   สาและ           ตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน

เวลาละหมาดวันนี้

Flag Counter

Copyright © 2020 Copyright องค์การบริหารส่วนตำบลตะปอเยาะ Rights Reserved.