foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
องค์การบริหารส่วนตำบลตะปอเยาะ

ข้อมูลพื้นฐาน

บุคลากร

แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

สบู่รังไหมทองผสมน้ำนมแพะ

ผลิตภัณฑ์

 

ประวัติความเป็นมา

กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากนมแพะก่อตั้ง ปี 2552 โดยมีการนำน้ำนมแพะจากสหกรณ์ผู้เลี้ยงแพะนมที่มีอยู่ในชุมชนมาทำการแปรรูปเป็น นมแพะพาสเจอร์ไรท์ จำหน่ายในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส
ต่อมา ปลายปี 2552 ทางกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรประสบปัญหาน้ำนมแพะล้นตลาด ทางกลุ่มจึงเพิ่มช่องทางตลาดแก่ผลิตภัณฑ์น้ำนมแพะคือ การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากนมแพะประเภทเครื่องสำอาง เช่น สบู่นมแพะ ทำให้ผลิตภัณฑ์ของทางกลุ่มสามารถจำหน่ายออกไปยังจังหวัดต่างๆทั่วประเทศได้
ต่อมาในปี 2553 ทางกลุ่มได้ทำการเพิ่มยอดจำหน่ายโดยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลายโดยเพิ่มผลิตภัณฑ์ใหม่ขึ้นมา เช่น ครีมโยเกิร์ตนมแพะและ ครีมพอกหน้าโยเกิร์นมแพะ และทางกลุ่มยังได้รับรางวัลในการส่งผลิตภัณฑ์สบู่นมแพะเข้าคัดสรร OTOP ซึ่งรางวัลที่ได้คือ OTOP ระดับ 5 ดาวนอกจากนั้นทางกลุ่มได้ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต หาดใหญ่ ในการวิจัยผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เช่น โลชั่นโยเกิร์ตนมแพะ ครีมโยเกิร์ตนมแพะ เพื่อเพิ่มความหลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค
ปี 2555 ได้ร่วมกับศูนย์หม่อนไหมราชินี จังหวัดนราธิวาส ทำการผลิต สบู่รังไหมทองผสมนมแพะ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ตัวล่าสุด

 

อัตลักษณ์(เอกลักษณ์)/จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

 

 

มาตรฐานและรางวัลที่ได้รับ

Copyright © 2021 Copyright องค์การบริหารส่วนตำบลตะปอเยาะ Rights Reserved.