ระบบสมาชิก

 
สำนักงานปลัด
นายอัสมี มะยูโซ๊ะ
หัวหน้าสำนักปลัด
นางนูรีฮัน ลิอีลา
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
นางสาวกมลชนก ทันหุ้ย
นิติกรปฏิบัติการ
(ว่าง)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
(ว่าง)
นักทรัพยากรบุคคล
(ว่าง)
เจ้าพนักงานธุรการ
(ว่าง)
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(ว่าง)
นักจัดการงานทั่วไป
นายอัสวาห์น สะมานิ
พนักงานขับรถยนต์
นายอารีฟีน บินดาแม
ยาม
นายซัยดีนาอุสมาน กาแลมา
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
นายมะตอเฮ อาแซ
ภารโรง
นางรอกาย๊ะ กาดามุง
คนงาน
นางสาวนูรฮายาตี โตะเระ
คนงาน
หมู่ที่ 2 ตำบลตะปอเยาะ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส 96180
โทร / แฟกซ์ : 073-640-030 อีเมล : Sao.taporyok@hotmail.com
© Copyright 2010. taporyok.go.th All rights reserved. Powered by Double Click Computer