ระบบสมาชิก

 
กองการศึกษา
นางรอซีด๊ะ เจ๊ะโด
ผู้อานวยการกองศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางสาวนิสา คงชูดวง
นักวิชาการศึกษา
(ว่าง)
เจ้าพนักงานธุรการ
นางรอบ๊ะ กอตอนีลอ
ครู
นางอานีดะห์ แป
ครู
นางยารอด๊ะ เจ๊ะเต๊ะ
ครู
นางอาซีย๊ะห์ ดือเระ
ครูผู้ดูแลเด็ก
หมู่ที่ 2 ตำบลตะปอเยาะ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส 96180
โทร / แฟกซ์ : 073-640-030 อีเมล : Sao.taporyok@hotmail.com
© Copyright 2010. taporyok.go.th All rights reserved. Powered by Double Click Computer