ระบบสมาชิก

 
กองสวัสดิการสังคม
นางคอลีเย๊าะ กาเดย์
ผู้อานวยการกองสวัสดิการสังคม
(ว่าง)
นักพัฒนาชุมชน
นายมะรอโซ ตาลีเตง
เจ้าพนักงานธุรการ
นายสักรี มะเจะแน
คนงานทั่วไป
หมู่ที่ 2 ตำบลตะปอเยาะ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส 96180
โทร / แฟกซ์ : 073-640-030 อีเมล : Sao.taporyok@hotmail.com
© Copyright 2010. taporyok.go.th All rights reserved. Powered by Double Click Computer