ระบบสมาชิก

 
ผลิตภัณฑ์ตำบล
กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากนมแพะก่อตั้ง ปี 2552
กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากนมแพะก่อตั้ง ปี 2552 โดยมีการนำน้ำนมแพะจากสหกรณ์ผู้เลี้ยงแพะนมที่มีอยู่ในชุมชนมาทำการแปรรูปเป็น นมแพะพาสเจอร์ไรท์ จำหน่ายในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส
ต่อมา ปลายปี 2552 ทางกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรประสบปัญหาน้ำนมแพะล้นตลาด ทางกลุ่มจึงเพิ่มช่องทางตลาดแก่ผลิตภัณฑ์น้ำนมแพะคือ การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากนมแพะประเภทเครื่องสำอาง เช่น สบู่นมแพะ ทำให้ผลิตภัณฑ์ของทางกลุ่มสามารถจำหน่ายออกไปยังจังหวัดต่างๆทั่วประเทศได้
ต่อมาในปี 2553 ทางกลุ่มได้ทำการเพิ่มยอดจำหน่ายโดยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลายโดยเพิ่มผลิตภัณฑ์ใหม่ขึ้นมา เช่น ครีมโยเกิร์ตนมแพะและ ครีมพอกหน้าโยเกิร์นมแพะ และทางกลุ่มยังได้รับรางวัลในการส่งผลิตภัณฑ์สบู่นมแพะเข้าคัดสรร OTOP ซึ่งรางวัลที่ได้คือ OTOP ระดับ 5 ดาวนอกจากนั้นทางกลุ่มได้ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต หาดใหญ่ ในการวิจัยผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เช่น โลชั่นโยเกิร์ตนมแพะ ครีมโยเกิร์ตนมแพะ เพื่อเพิ่มความหลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค
ปี 2555 ได้ร่วมกับศูนย์หม่อนไหมราชินี จังหวัดนราธิวาส ทำการผลิต สบู่รังไหมทองผสมนมแพะ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ตัวล่าสุด
หมู่ที่ 2 ตำบลตะปอเยาะ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส 96180
โทร / แฟกซ์ : 073-640-030 อีเมล : Sao.taporyok@hotmail.com
© Copyright 2010. taporyok.go.th All rights reserved. Powered by Double Click Computer