ระบบสมาชิก

 
ภาพกิจกรรม
ประชุมคณะทำงานประจำศูนย์สถานที่กักกัน
เมื่อวันที่ 17 เมษายน 253 ทางองค์การบริหารส่วนตำบลตะปอเยาะ ได้ประชุมคณะทำงานประจำศูนย์สถานที่กักกัน (Local quarantine) ในระดับตำบล ประกอบด้วย
1 นายกองค์กรปกครองส่วนตำบล
2 รองนายกองค์กรปกครองส่วนตำบล
3 ปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำตำบล
4 สมาชิกองค์กรปกครองส่วนตำบล
5 หัวหน้าสำนักปลัด/ผู้อำนวยการกองๆ
6 ผู้กำกับการสถานที่ตำรวจภูธรยี่งอ
7 ผู้บังคับก้องร้อยทหารพรานที่6
8 ผู้อำนวยการ รพ.สต.ตำบลตะปอเยาะ
9 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
10 ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินการ และปฎิบัติหน้าอื่นๆ
หมู่ที่ 2 ตำบลตะปอเยาะ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส 96180
โทร / แฟกซ์ : 073-640-030 อีเมล : Sao.taporyok@hotmail.com
© Copyright 2010. taporyok.go.th All rights reserved. Powered by Double Click Computer