ระบบสมาชิก

 
หัวหน้าส่วนราชการ
นายรอยาลี เบ็ญยาอีส
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตะปอเยาะ
(ว่าง)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตะปอเยาะ
นายอัสมี มะยูโซ๊ะ
หัวหน้าสำนักงานนักปลัด
(ว่าง)
ผู้อำนวยการกองคลัง
นายรอนิง เมฆารัฐ
ผู้อานวยการกองช่าง
(ว่าง)
ผู้อานวยและสิ่งแวดล้อมการกองสาธารณสุข
นางรอซีด๊ะ เจ๊ะโด
ผู้อานวยการกองศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางคอลีเย๊าะ กาเดย์
ผู้อานวยการกองสวัสดิการสังคม
หมู่ที่ 2 ตำบลตะปอเยาะ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส 96180
โทร / แฟกซ์ : 073-640-030 อีเมล : Sao.taporyok@hotmail.com
© Copyright 2010. taporyok.go.th All rights reserved. Powered by Double Click Computer